دیوارسبز محیط داخل

ما به دیوارسبزهایی که در آن از گیاهان آپارتمانی استفاده شده، اصطلاحا دیوارسبز داخلی می گوییم. به بیان دیگر تغییرات دمایی در تمامی روزهای سال از حدود ده درجه کمتر نشده و به بالای محدوده سی و پنج درجه نمی رود. قرار گرفتن در این دما به معنای استفاده از تجهیزات خنک کننده در تابستان و گرم کننده در زمستان می باشد.

نمونه هایی از دیوارسبز محیط داخلی با نور معمولی

نمونه هایی از دیوارسبز محیط داخلی با نور زیاد

برگه طراحی دیوار سبز تیاب را از اینجا دانلود کنید