ما به دیوارسبزهایی که در آن از گیاهان آپارتمانی استفاده شده، اصطلاحا دیوارسبز داخلی می گوییم.

به بیان دیگر تغییرات دمایی در تمامی روزهای سال از حدود ده درجه کمتر نشده و به بالای محدوده سی و پنج درجه نمی رود. قرار گرفتن در این دما به معنای استفاده از تجهیزات خنک کننده در تابستان و گرم کننده در زمستان می باشد.

دیوارسبز محیط داخل

نمونه هایی از دیوارسبز محیط داخلی با نور معمولی

نمونه هایی از دیوارسبز محیط داخلی با نور زیاد