نور و انتخاب گیاهان دیوارسبز

نور و انتخاب گیاهان دیوارسبز

در این مقاله در مورد نور و انتخاب گیاهان دیوارسبز برایتان خواهیم نوشت. شدت نور و میزان نور دو پارامتر مهم برای سلامت گیاهان شما است. موضوع نور یکی از مسائل پیچیده و مهم در زمینه نگهداری گیاهان دیوارسبز است.  گیاهان دیوارسبز باید متناسب با محل نصب و شدت نور آن محیط انتخاب و جایگذاری […]

نور و انتخاب گیاهان دیوارسبز بیشتر بخوانید »