پاسیو سبز

چطور یک پاسیو سبز داشته باشیم؟

 چرا به پاسیو سبز باید توجه کنیم؟ در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران برای نورگیری بیشتر آپارتمان های شمالی در طراحی از پاسیو استفاده می کنند. شاید به همین دلیل معادل فارسی آن را نورخان نامگذاری کرده اند. از طرفی بیشتر مواقع واحد های شمالی که در طبقه هم سطح کف پاسیو واقع شده اند […]

چطور یک پاسیو سبز داشته باشیم؟ بیشتر بخوانید »