ابعاد دیواسبز تیاب

ابعاد دیوار سبز تیاب

ابعاد دیوارسبز تیاب ازقرارگیری المان های دو و سه قلو (گلدون دیواری تیاب) در کنار یکدیگر شکل میگیرد

المان های دیوارسبز تیاب بصورت واحد شانزده سانتیمتر ارتفاع، هجده سانتیمتر پیش آمدگی، و به ترتیب برای گلدان های دو و سه قلو، سی و دو و چهل و هشت سانتیمتر عرض دارند.

 اما این ابعاد برای تعیین تعداد گلدون مورد نیاز برای دیوارسبز شما کافی نیست. زیرا این المان ها در جهت ارتفاع همانند پازل در داخل هم قرارگرفته. و در جهت عرض هشت سانتیمتر گلدان های ردیف پایین از گلدان های ردیف بعدی جلوتر یا عقب تر خواهد بود.

 در ادامه به شما نشان دهیم ما تعداد المان ها و اندازه نهایی سازه دیوارسبز را چطور محاسبه می کنیم.

در یک نگاه

برخی ابعاد و اندازه های مهم مورد نیاز دیوارسبز تیاب در تصویر زیر است

ابعاد دیواسبز تیاب
ابعاد و اندازه های مهم جهت طراحی دیوارسبز

محاسبات ارتفاع

ارتفاع دیوارسبز را می توانید از فرمول زیر بدست بیاورید

ارتفاع دیوارسبز = (تعداد المان های روی هم چیده شده x سیزده و نیم) + دو و نیم

نکته: اگر تمام دیوار را می خواهید دیوارسبز کنید، در زمان طراحی و جانمایی برای قسمت پایین فاصله ای در حدود ده الی پانزده سانتیمتر برای شستشو و یا نصب گاتر خالی بگذارید. همچنین برای قسمت بالا حدود پانزده سانتیمتر برای قراردادن گیاه و رشد آن در نظر بگیرید. پس از کسر این موارد از ارتفاع کل دیوار این عدد را در ادامه بکار گیرید

برای محاسبه تعداد گلدان ها، اندازه ارتفاع را تقسیم بر سیزده و نیم کنید. حاصل را رند کنید و دوباره از طریق فرمول محاسبه ارتفاع دیوارسبز که در بالا به آن اشاره کردیم، ابعاد نهایی را کنترل و با طرح و فضای خود بسنجید. می توانید به عدد بدست آمده یک گلدان بیفزایید یا کم کنید تا به ابعاد و طرح مطلوب شما نزدیک شود

محاسبات عرض

عرض دیوارسبز تیاب از چهل سانتیمتر شروع و هشت سانتیمتر، هشت سانتیمتر به آن اضافه می شود. همچنین می توانید از فرمول زیر استفاده کنید

عرض دیوارسبز = (تعداد گلدان سه قلو x چهل و هشت سانتیمتر + تعداد گلدان دو قلو x سی و دو سانتیمتر) + هشت سانتیمتر

برای محاسبه تعداد گلدان مورد نیاز در عرض، اندازه عرض را بر شانزده تقسیم کنید و عدد بدست آمده را به پایین گرد کنید. حاصل تعداد گیاهان یا فضاهای گلدان شما هست که می توانید آن را ترکیبی از گلدون دیواری دو و سه قلو انتخاب کنید. برای بررسی درستی محاسبه مجدد آن را در فرمول محاسبه عرض دیوارسبز قراردهید. تا ببینید با ابعاد نقشه و فضای کاری شما سازگار هست یا خیر

ابعاد دیواسبز تیاب
دیوارسبز تیاب در فضاهایی با ابعاد کوچک هم قابل استفاده است

دقت کنید که در صورت انتخاب یک گلدان دو یا سه قلو و یا چفت شدن المان های در کنج و یا انتخاب ردیف بعدی با یک گلدان کمتر نیازی به جمع آن با عدد هشت نیست

ابعاد دیواسبز تیاب
ابعاد و نحوه قرارگیری المان های دیوارسبز در زاویه ها

 شما می توانید از مشاوره رایگان ما استفاده کنید. ما محاسبات لازم ابعاد و تعداد گلدان را برای شما انجام می دهیم. از طرفی هر تعداد گلدان که نیاز دارید سفارش دهید. هیچ محدودیت و یا حداقل سفارشی در زمینه تعداد گلدان وجود ندارد

 با ارسال عکس و ابعاد به شماره واتس آپ ما ۰۹۳۰۴۸۱۴۱۴۱ براورد کاملی از هزینه های انجام دیوارسبز داشته باشید

مقاله تحت عنوان اندازه های زیرسازی دیوارسبز تیاب در بخش مقالات ما موجود است. در صورت تمایل به مطالعه آن روی جمله کلیک کنید